آیا جادوگر فوتبال ایران به بیماری ناشناخته آلوپسی آره آتا مبتلا شده؟

اما چه مشکلی برای جادوگر پیش آمده است؟ کریمی با مشکلی به نام «ریزش سکه ای مو» با «آلوپسی آره آتا» روبرو شده است. این بیماری اغلب با ریز موی سر مواجه است ولی می تواند...

ادامه مطلب ...