توکلی: سازمان سنجش نقشی در تعیین رشته های کنکور ندارد

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: رشته های امتحانی درج شده در دفترچه های راهنمای آزمون ها با تایید دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم بوده و سازمان سنجش نقشی در...

ادامه مطلب ...