توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

کیا پرس : مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح همچون سایرعوامل زمینه ای مثل بیماری دیابت و بیماری های ریوی...

ادامه مطلب ...