توصیه های بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان مازندران

کیاپرس:توصیه های بهداشتی روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران پیرامون پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان توصیه های بهداشتی برای عموم شهروندان : ویروس تحت...

ادامه مطلب ...