توصیه به باغداران برای کنترل آفت مینوز در باغ مرکبات

کیا پرس: سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری گفت: باغداران برای کنترل این آفت باید مبارزه علیه پروانه مینوز مرکبات را براساس برنامه مدیریت تلفیقی انجام دهند. به...

ادامه مطلب ...