«توافق کثیف» مرکل و اردوغان

کیا پرس:روزنامه "ایندیپندنت" در گزارش خود توافق رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم آلمان برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ازای متوقف کردن سیل مهاجران به اروپا را...

ادامه مطلب ...