یک اصل کلیدی ، تهویه اتاق بیمار مبتلا به کرونا است

کیاپرس : در آشپزخانه استفاده از فن‌هایی که به پنجره متصل می‌شوند بهتر از بازکردن پنجره می‌تواند در تهویه مؤثر باشد.  منظور از تهویه اتاق یک بیمار...

ادامه مطلب ...