تقاطع کمربندی نوشهر و چالوس؛ جولانگاه مرگ و زندگی

تقاطع کمربندی نوشهر و چالوس که در چندقدمی بیمارستان تأمین اجتماعی رازی شهرستان چالوس واقع شده است هر روز شاهد تصادفات سهمگین و سنگین است و با وجود وعده‌‌های مختلف...

ادامه مطلب ...