تفکیک زباله از مبدا یک ضرورت اجتناب ناپذیر

کیا پرس : امروزه دفع مواد زائد جامد در شهرها به معضلی با پیامدهای روز افزون تبدیل شده است. گذشته از هزینه بسیار بالایی که جمع آوری، حمل ونقل و دفع مواد زائد شهری به...

ادامه مطلب ...