تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله

علیرضا کمره‌ای درباره اقدامات انجام شده پیرامون تکلیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تفکیک مقطع ابتدایی به دو دوره سه ساله و اجرای نظام دوری اظهار کرد: نظام...

ادامه مطلب ...