تغییر مدیران تنها با نظر استاندار انجام می‌شود

کیا پرس: رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: تغییر مدیران در استان اردبیل باید با نظر قطعی و نهایی استاندار اردبیل انجام شود و نمایندگان حق دخالت در این زمینه...

ادامه مطلب ...