تغییر زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراها نیازمند بررسی بیشتر است

کیاپرس:یک عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اظهار کرد: تغییر زمان ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات شوراها باید با بررسی و کار عملیاتی صورت گیرد چرا که زمان‌بندی...

ادامه مطلب ...