تصاویر: بخش کودکان مشکوک به کرونا در بیمارستان طالقانی گرگان

کیاپرس :بخش عفونی بیمارستان کودکان طالقانی گرگان به محل بستری کودکان مشکوک به کرونا اختصاص یافته است. در موج نخست این بیماری بیشتر بر روی خطر ابتلای...

ادامه مطلب ...