سانحه رانندگی برای ۲ قاری بین‌المللی

فارس: «حمید شاکرنژاد» و «حمیدرضا عباسی» از قاریان بین‌المللی قرآن کریم بامداد امروز در حال بازگشت از داوری مسابقات قرآن کریم در استان سمنان به سمت مشهد در جاده...

ادامه مطلب ...