تزریق ۳۸ هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک کشاورزی در سال جاری

کیاپرس - رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که در سال جاری مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک کشاورزی تزریق می شود. ولی الله سیف روز شنبه در همایش روسای بانک کشاورزی...

ادامه مطلب ...