تزریق اعتبار بیش از یک میلیارد تومان برای کاهش آسیب های اجتماعی مازندران

کیاپرس-مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفت : در حال حاضر به ۹ دستگاه اجرایی حدود یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان اعتبار در خصوص بررسی و...

ادامه مطلب ...