ترمیم پوسیدگی دندان بدون پر کردن

کیا پرس: محققان محصول جدیدی ابداع کرده اند که مینای دندان را به رشد دوباره ترغیب می کند؛ این محصول در نهایت می تواند نحوه ترمیم پوسیدگی های دندانی را تغییر...

ادامه مطلب ...