پس از ۳۶ سال انتظار؛ ترمیم و بهسازی بافت تاریخی محله آب انبار نو ساری آغاز شد

معاون وزیر راه و شهر سازی هم با انتقاد از نحوه ساخت و ساز در بافت تاریخی شهر ساری گفت : در حالی که طرح تفضیلی بافت های تاریخی و ارزشمند آب انبار نو شهر ساری از دو سال...

ادامه مطلب ...