تخم مرغ های قهوه ای دردسرساز شدند

کیاپرس: انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران از شهروندان خواست از خریداری هرگونه تخم مرغ قهوه ای که دارای بسته بندی غیرمجاز و فاقد کد بهداشتی دامپزشکی هستند،...

ادامه مطلب ...