تخم مرغ را چه مدت می توان بیرون از یخچال نگه داشت؟

کیاپرس: تغییر دما می تواند رشد باکتری ها را تسهیل کند و تخم مرغ ها به طور ویژه مستعد آلودگی با یک باکتری بدنام به نام سالمونلا هستند. تخم مرغ یکی از مواد غذایی...

ادامه مطلب ...