تحریک مغز برای به خاطر آوردن جزئیات گذشته

کیاپرس:محققان از تحریک الکترومغناطیس مغز برای بهبود دقیق حافظه استفاده کردند. به نقل از نیواطلس، نتایج مطالعات قبلی نشان داده تحریک الکترومغناطیسی مغز برای...

ادامه مطلب ...