تحریک احساسات دیگر فِرَق اسلامی به اسم شیعه، «شیعه‌ی انگلیسی» است

   هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اهل‌سنت، مانع از شنیدن مبانی مستدلِ اعتقاد به امامت می‌شود/ موضوع غدیر نباید با تحریک احساسات برادران اهل‌سنت همراه باشد هیچ کس در...

ادامه مطلب ...