تحریم ۹ بانک شکست

در جریان اجرایی شدن برجام تحریم ۹ بانک ایرانی شکست، هر چند که سه بانک دیگر همچنان در تحریم باقی ماندند. به گزارش ایسنا، در هفته جاری و با اعلام اجرایی شدن برجام و...

ادامه مطلب ...