تاثیر گروه خونی در بروز بیماری های قلبی/وضعیت بحرانی قلب

کیاپرس_ عضو کمیته علمی بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران، پیشگیری از فاکتورهای خطر بروز بیماری های قلبی را در کاهش بار بیماری بسیار موثر دانست. ...

ادامه مطلب ...