تاثیر مستقیم  COVID-19  برقلب

کیاپرس : اخیرا یک مطالعه سلولهای بنیادی نشان داده است که کروناویروس جدید، می تواند سلول های قلب را از طریق همان گیرنده موجود در ریه ها آلوده کند. به گزارش...

ادامه مطلب ...