بیماران خاص نگران بازپرداخت، حق سرانه و خدمات بستری و غیره نباشند

کیا پرس : مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: تاکنون ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر از اهالی استان در طرح پوشش اجباری بیمه سلامت ثبت نام کرده اند. به گزارشکیا پرسرسول ظفرمند...

ادامه مطلب ...