هزینه هر سال درمان یک بیمار تالاسمی؛ ۴۰ میلیون تومان/ گزارشی از رنج دارویی و درمانی بیماران تالاسمی

تعدادشان کم نیست، به دایره‌شان هر‌سال ١۵٠نفر اضافه می‌شود؛ بیماران تالاسمی که دارو مصرف می‌کنند. آنها با این بیماری‌ زاده می‌شوند، از همان اول، تزریق‌های...

ادامه مطلب ...