بوعلی سینا از نوادری است که طب و اخلاق را با هم جمع کرد

کیا پرس: آیت الله جوادی آملی می گوید: «حکیم سترگ ابوعلی حسین بن سینا از نوادر دهر بود که ضمن جمع سالم بین طب و اخلاق، معارف تجربی را با براهین تجریدی در خدمت...

ادامه مطلب ...