بوسه تقدیر شاهزاده بر دستان جلاد شیخ النمر

اتفاقی که سعودی ها آنرا احترام شاهزاده به یک عالم دینی خوانده اند اما در واقعیت می توان علت این بوسه را فتوا و سخنان عبدالعزیز آل شیخ بر جواز اعدام آیت الله...

ادامه مطلب ...