بورس درانتظار تصمیم امشب شورا/انتظاراهالی بازارسرمایه ازبسته دولت

کیا پرس:اهالی بورس منتظر تصمیم امشب شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی هستند و این انتظاری است که درپی وعده دولتمردان اقتصادی در بسته تسریع رونق خروج از...

ادامه مطلب ...