بورس با ۷ واحد رشد درجا زد

در پایان معاملات امروز فملی، وبملت و ومعادن بیشترین تاثیر مثبت و بترانس، خودرو، کگل و شبندر بیشترین تاثیر منفی را بر نماگرهای بورس داشتند. در معاملات امروز بورس،...

ادامه مطلب ...