به بهانه ۲۵ آوریل روز جهانی دامپزشکی  / کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست

کیاپرس : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران به مناسبت ۲۵ آوریل تقارن با ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ "روز جهانی دامپزشکی " پیامی را صادر کرد. مدیر کل دامپزشکی...

ادامه مطلب ...