به بهانه «کرونا»و مبارزه با «علم» و آسیب به «دین‌»

  کیا پرس : پایگاه خبری جماران، در عبور روزگار همواره حادثه ها و اتفاق هایی در زندگی بشر پیش می آید که کارشناسان مربوطه بر اساس تجربه و آزمایش و فریضه های...

ادامه مطلب ...