به بهانه همکاری نکردن مردم در خرید انشعاب، آب را به‎سوی مردم بستند.

تشنگی مردم ۱۰ روستای استان کیا پرس: اگر مسئولان آبفای شهری در گفتار خویش صداقت دارند، چرا نسبت به آب‌رسانی به دو روستایی که پرونده آنها تکمیل است، اقدامی...

ادامه مطلب ...