به این دلایل بیشتر شکلات بخورید

کیا پرس :  شکلات می تواند به تقویت سطوح انرژی پیش از ورزش، افزایش نیرو در زمان جلسات تمرینی شدید، و کاهش درد پس از انجام تمرینات ورزشی کمک کند. به نقل از عصر...

ادامه مطلب ...