برگزاری کنفرانس مجازی شورای مشورتی خاورمیانه و شمال آفریقای بنیاد بین المللی پوکی استخوان

کیاپرس : اعضای شورای مشورتی خاورمیانه و شمال آفریقا بنیاد بین المللی پوکی استخوان جهت بررسی آخرین پیشرفت های منطقه در پیشبرد برنامه های بنیاد، عصر پنجشنبه ۲۶...

ادامه مطلب ...