برگزاری مانور انتخابات الکترونیکی در شهر تنکابن

نوشهر – ایرنا – مسئول صندوق های الکترونیکی انتخابات شوای اسلامی شهر تنکابن گفت : مانور آموزش انتخابات الکترونیکی شورای اسلامی شهر تنکابن در ۵ مکان پرتردد برگزار شد...

ادامه مطلب ...