برگزاری جلسه منتخبان شورای شهر با شهردار ساری

رئیس شورای اسلامی ساری خبر داد کیاپرس: رئیس شورای اسلامی شهرستان ساری با اشاره به اینکه بیشتر گمانه‌زنی‌ها انتخاب مجدد مهدی عبوری به عنوان شهردار ساری است، گفت:...

ادامه مطلب ...