برگزاری جشنواره خوشه های زرین در فریدونکنار

  کیا پرس : مهرداد ابراهیمی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در تنویر و آگاهی بخشی به جامعه، دروازه بانی خبر را از جمله وظایف اصلی برشمرد تا جریان خبر به دست...

ادامه مطلب ...