با این روش درمانی به دندان های خود زیبایی ببخشید

کیاپرس-یک دندانپزشک گفت: روش کامپوزیت ونیر در ترمیم ترک خوردگی، انحراف و فاصله غیرطبیعی دندان ها کاربرد دارد. ژاله بابایی دندانپزشک  با بیان اینکه افراد جهت...

ادامه مطلب ...