بازگشت ۶۲۱ غریق به زندگی در مازندران

کیاپرس: ناجیان غریق هلال احمر مازندران از سوم تا ۱۷ خرداد ۶۲۱ غریق را از مرگ حتمی در دریای استان نجات دادند. مجتبی اکبری مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: از...

ادامه مطلب ...