بازگشت ۸۰۰ میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان

کیاپرس:وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق ذخیره بازگشت گفت: معوقات فرهنگیان تا پایان سال پرداخت می شود.  فخرالدین احمدی دانش...

ادامه مطلب ...