بازگشت ۴۵۰ نخبه از خارج کشور به ایران

کیاپرس:معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان کشور از بازگشت ۴۵۰ نخبه از خارج کشور به ایران خبر داد و گفت: نخبگان باید با حمایت دولت از استعدادهای خود به درستی...

ادامه مطلب ...