بازگشت روحانی به ایران با دست پُر

همزمان با سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با فرانسه و دیدار با فرانسوا اواند رئیس جمهور این کشور، ایران و  فرانسه با امضای ۲۰ سند همکاری، راه را برای...

ادامه مطلب ...