بازگشت اولین کاروان حجاج مازندران/ تصاویر

بازگشت اولین گروه حجاج مازندرانی از فرودگاه دشت ناز ورود نخستین حجاج مازندرانی به کشور نخستین  گروه از حجاج مازندرانی خانه خدا از طریق فرودگاه دشت‌ناز ساری ...

ادامه مطلب ...