بازداشت عالیترین مقام امنیتی چین

کمیته انضباطی و مبارزه با فساد حزب کمونیست چین از بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتن معاون وزیر امنیت ملی چین به اتهام فساد مالی و تخطی از قانون خبر داد. به گزارش...

ادامه مطلب ...