“اگر کسی به بیت‌المال دست بزند، بیچاره‌اش می‌کنم”

کیا پرس: وزیر کشور با هشدار تند به معاونین عمرانی استانداران کشور گفت: اگر بفهمم کسی دست به بیت المال زده است، فرد را رها نمی کنم و آن را بیچاره کرده و از زندگی ساقط می...

ادامه مطلب ...