اگر امام زمان(عج) هم بیاید و بگوید من این فرد را تایید می‏کنم، بازهم برخی دست از تخریب کردن برنمی دارند

  اگر امام زمان(عج) هم بیاید و بگوید من این فرد را تایید می‏کنم، بازهم برخی دست از تخریب کردن برنمی دارند   آیت الله نورمفیدی امام جمعه گرگان از جریان های...

ادامه مطلب ...