اکوسیستم و گونه‌های جانوری طبرستان در معرض انقراض است

این روزها دوباره در کوهستان‌ها، صدای شلیک تفنگ‌ها طنین‌انداز است، اما دیگر با صدای اولین شلیک، نه دسته پرنده‌ای می‌پرد، نه مرالی می‌گریزد و نه خرگوش‌ها پنهان...

ادامه مطلب ...