اکبر عبدی: بنزین دو هزار تومان هم بشود، اشکالی ندارد؛ فدای سرتان

  دم روحانی گرم؛ کلید نشان داد اما ظاهرا الان گمش کرده است کیا پرس:اکبر عبدی بازیگر مشهور سینما به ماجرای تک نرخی شدن بنزین واکنشی طنزآلود نشان داد. اکبر عبدی...

ادامه مطلب ...